ἀ-σύ-στατος

[381] ἀ-σύ-στατος, wie ἀξύστατος, nicht zusammenhaltend, hängend, ὕδωρ ἀσ. καὶ ἀπαγές Plut. de prim. frig. 11; γάλα, nicht gerinnend; Medic. übh. unvereinbar, uneinig, τύχαι Xenarch. Ath. II, 63 f; – ἀξύστατον ἄλγος Aesch. Ag. 1446, nicht zu stillender, oder nach Andern nicht zu tilgender, parodirt von Ar. Nub. 1371.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 381.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: