ἀ-σήμαντος

[369] ἀ-σήμαντος, 1) ohne Gebieter, unbeschützt, μῆλα Il. 10, 485; nicht bezeichnet, ohne Kennzeichen, τινός, Plat. Phaedr. 250 c. – 2) akt., nichts bezeichnend, Ggstz σημαντικός, D. L. 7, 57.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 369.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: