ἀ-τέχνως

[385] ἀ-τέχνως, adv. zum vorigen, oder ἀτεχνῶς von ἀτεχνής, 1) kunstlos, einfach, Xen. Mem. 3, 11, 7, wahrhaft; vgl. Plut. Lyc. 17. – 2) natürlicherweise, durchaus, geradeweg; in dieser Bdtg immer ἀτεχνῶς, oft bei Ar. u. Plat., u. mit der Negation gar nicht, Polit. 288 a; bes. in Vergleichungen, ἀτεχνῶς ὥσπερ ἐραστής Conv. 217 c; ἀτεχνῶς οἷον πετόμενοι, ganz wie, Legg. XII, 952 c, u. sonst oft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 385.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: