ἀ-τίνακτος

[387] ἀ-τίνακτος, unerschütterlich, ἀναγκαίη Opp. Hal. 2, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: