ἀ-τίτης

[387] ἀ-τίτης, , ungerächt, ungestraft, Aesch. Eum. 246 μὴ λάϑῃ ὁ ματροφόνος ἀτίτας, wo Andere ἀτίτας für den acc. plur. eines eignen fem. ἀτίτη erkl., uns den ungeehrten, wie es sich auch Ag. 72 erkl. läßt, wenn man ἀτίτᾳ σαρκί lies't, für ἀτίται.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: