ἀ-ταρίχευτος

[383] [383] ἀ-ταρίχευτος, nicht eingepökelt, frisch, Arist. probl. 20, 31.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 383-384.
Lizenz:
Faksimiles:
383 | 384
Kategorien: