ἀ-ταφία

[384] ἀ-ταφία, , das Nichtbegrabensein, Plut. Marcell. 30 Luc. salt. 43.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 384.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: