ἀ-τελεσιο ύργητοι

[384] ἀ-τελεσιο ύργητοι, ὠδῖνες, = ἀλιτόμηνοι, theolog. Arith. p. 55.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 384.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: