ἀ-τελεύτητος

[384] ἀ-τελεύτητος, 1) unvollendet, erfolglos, Il. 1, 527; ἔργον 4, 175. – 2) Soph. O. R. 336, neben ἄτεγκτος, unerbittlich, bei dem man nichts erreicht. – 3) unendlich, ewig, Sp., wie Plut. consol. Apoll. p. 351.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 384.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: