ἀ-τεραμνότης

[385] ἀ-τεραμνότης, ητος, ἡ, Härte, Unerweichlichkeit, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 385.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: