ἀ-τεχνίτευτος

[385] ἀ-τεχνίτευτος, ungekünstelt, einfach, χαρακτήρ Dion. Hal. iud. de Lys. 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 385.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: