ἀ-τρέμα

[388] ἀ-τρέμα, vor Vokalen ἀτρέμας, ohne Zittern, ruhig, οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχ' ἀτρέμας, ἀλλὰ μάλ' αἰεὶ σειόμενον ἐλέλικτο Il. 13, 557; ἀτρέμας ἑσταώς 13, 438; ἧσϑαι, εὕδειν, 2, 200 Od. 13, 92; μένειν Eur. Or. 258; ἀτρ. καὶ σχολῇ διασκοπῶν Alex. Ath. IV, 164 c; ἀτρέμα σκοπεῖσϑαι Plat. Gorg. 503. Bes. ἀτρέμας ἔχειν, z. B. τὸ στρατόπεδον, σφᾶς αὐτούς, Her. 9, 53. 54; gew. neutral, sich ruhig verhalten, 8, 16; Ar. Nubb. 733 u. öfter; so auch Xen. Cyn. 9, 5; Luc. Hermot. 41; ἀτρ. ἑστάναι Antipho. III γ 10. Bei Dem. 37, 55 dem ταχύ entggstzt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 388.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika