ἀ-τραυμάτιστος

[388] ἀ-τραυμάτιστος, unverwundet; Luc. Ocyp. 36 πόνος, nicht Folge einer Wunde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 388.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: