ἀ-τρεμίζω

[388] ἀ-τρεμίζω, sich ruhig verhalten, Frieden halten, Her. 7, 18 u. öfter mit der Negat.; Theogn. 303, Ggstz κινεῖν. Bei Antipho. II δ 9 steht ἀτρ. καὶ φυλάσσειν τὴν παροῦσαν εὐπραγίαν dem νεωτερίζειν entgegen; vgl. Tim. Locr. 104 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 388.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: