ἀ-τριχό-σαρκος

[389] ἀ-τριχό-σαρκος, Fleisch ohne Haare habend, Procl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 389.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: