ἀ-τροφία

[389] ἀ-τροφία, , 1) Mangel an Nqhrung, Hunger, Theophr. u. A. – 2) Auszehrung, Medic., Plut.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 389.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: