ἀ-τυχέω

[390] ἀ-τυχέω, unglücklich sein, Xen. Mem. 3, 9, 8 u. Sp., wie Pol. ἀτυχίαν ἠτύχησαν 40, 3; οἱ ἠτυχηκότες 1, 81. Gew. was man gewünscht hat, nichterreichen, χρῄζοντες ἀτ. Her. 9, 111; so öfter absol., Thuc. 1, 32; οὐκ ἀτυχήσεις Ar. Nubb. 426; Xen. Cyr. 1, 3, 14; τινός 8, 7, 6; παρὰ ϑεῶν, von den Göttern etwas nicht erlangen, 1, 6, 6; ἔν τινι, in etwas Unglück haben, Isocr. Panath. c. 39; ἀτυχῶ κτώμενος, es mißlingt mir der Erwerb, Thuc. 2, 62.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 390.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: