ἀ-τόξευτος

[387] ἀ-τόξευτος, nicht mit dem Pfeil zu erreichen, πέτρα Plut Alex. fort. 1, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: