ἀ-τῑμο-πενθής

[386] ἀ-τῑμο-πενθής, ές, über erlittene Entehrung trauernd, Aesch. Eum. 760.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 386.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: