ἀ-φάρωτος

[407] ἀ-φάρωτος, 1) ungepflügt, ungebaut, Gramm. – 2) = ἀφαρής, Herac lid. Allegor.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: