ἀ-φέλεια

[408] ἀ-φέλεια, , (Ebenheit, übertr.) Einfachheit, Shlichtheit, Pol. 6, 48 Ael. V. H. 3, 10. 8, 27 Plut. oft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 408.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: