ἀ-φθιτό-μῑσος

[410] ἀ-φθιτό-μῑσος, von unvergänglichem Hasse, Maueth. 4, 234.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 410.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: