ἀ-φιλο-στάχυος

[412] ἀ-φιλο-στάχυος, πενίη, ohne Aehren oder Brotkorn, Maced. 28 (VI, 40).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 412.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: