ἀ-φιλο-σόφητος

[412] ἀ-φιλο-σόφητος, in der Philosophie od. den Wissenschaften übh. nicht unterrichtet, ὄχλος Dion. Hal. 2, 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 412.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: