ἀ-φιλό-κομπος

[412] ἀ-φιλό-κομπος, Prahlerei nicht liebend, Sp. Davon -κομπέω, -κομπία

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 412.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: