ἀ-φιλό-νεικος

[412] ἀ-φιλό-νεικος, nicht Streit liebend, adv. bei Pol. 22, 3; Luc. Conv. 37.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 412.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: