ἀ-φιλό-τῑμος

[412] ἀ-φιλό-τῑμος, ohne Ehrliebe; so heißt Is. 7, 35 Einer, der sein Vermögen lieber hingiebt, um keine Liturgie zu übernehmen; ohne Ehrgeiz, Arist. rhet. 2, 9; Pol. u. A. – Adv. ἀφιλοτίμως, ἀληϑεύειν, unpartheiisch, Pol. 12, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 412.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: