ἀ-φιλ-άργυρος

[411] ἀ-φιλ-άργυρος, nicht geldliebend, nicht geizig, N. T

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 411.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: