ἀ-φιλ-ήδονος

[411] ἀ-φιλ-ήδονος (ἡδονή), das Vergnügen nicht liebend, M. Anton. 5. 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 411.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: