ἀ-φροντιστέω

[415] ἀ-φροντιστέω, sorglos sein, sich nicht kümmern, Plat. Legg. X, 855 a; τινός Xen. Conv. 8, 33; An. 5, 4, 20 v. l. für ἀμελήσαντες; Sp.; ὑπέρ τινος Philostr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 415.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: