ἀ-φροσι-βόμβαξ

[415] ἀ-φροσι-βόμβαξ (ἄφρων), der alberne Wichtigthuer, Timon. bei D. L. 2, 126, v. l. ἀφρασιβόμβαξ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 415.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: