ἀ-φυλακτέω

[416] ἀ-φυλακτέω, unbesorgt sein, etwas nicht besorgen, Ggstz ἐπιμελεῖσϑαι, τινός Xen. Cyr. 1, 6, 5; An. 7, 8, 20; Pol. oft, besonders die Wachen vernachlässigen, τεῖχος ἀφυλακτεῖται, wird nicht bewacht, 7, 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 416.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: