ἀ-φυσιο-λόγητος

[416] ἀ-φυσιο-λόγητος, aus der Naturlehre nicht zu erklären, ἐπιϑύμημα Plut. adv. Col. 17.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 416.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: