ἀ-φόρμιγκτος

[414] ἀ-φόρμιγκτος, od. ἀφόρμικτος, ohne Citherspiel, nicht zur Cither zu singen, ὕμνος Aesch. Eum. 319.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 414.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: