ἀ-χάλκωτος

[417] ἀ-χάλκωτος, κυνοῠχος, nicht mit Erz beschlagen, Leon. Tar. 11 (VI, 298).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 417.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: