ἀ-χάνεια

[417] ἀ-χάνεια, , unermeßliche Weite, Kluft, M. Anton. 12, 7 u. Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 417.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: