ἀ-χαριστέω

[417] ἀ-χαριστέω, nicht gefällig, nicht willfährig sein, Ggstz χαρίζομαι, τινί Plat. Conv. 186 c u. sonst; vgl. Arist. rhet. 2, 7; οὐδὲν ἀχαριστεῖν τινι, Einem keine Gefälligkeit abschlagen, Plut. Phoc. 36; πρός τινα, undankbar sein gegen, Xen. Mem. 2, 2, 2; pass. ἀχαριστοῠμαι παρά τινος, Undank erfahren von Einem, Pol. 23, 11, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 417.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: