ἀ-χειρ-άπτητος

[417] ἀ-χειρ-άπτητος, nicht mit der Hand zu berühren, Iambl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 417.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: