ἀ-χρειόω

[419] ἀ-χρειόω, untauglich machen, ἵππους Pol. 3, 64; öfter pass., Pol. u. Sp.; Arist. H. A. 9, 39 ἀχρεῖον ποιεῖν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 419.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: