ἀ-χρήεις

[419] ἀ-χρήεις, εσσα, εν, Hesych. = ἀχρεῖος; bei Maneth. 4, 76 = ἀχρήματος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 419.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: