ἀ-χύμωτος

[420] ἀ-χύμωτος, dasselbe, Suid., der es ἄγευστος erkl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 420.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: