ἀ-ψάλακτος

[420] ἀ-ψάλακτος, unberührt, Soph. frg. 495, Suid. erkl. ἄϑικτος; ungerupft, Ar. Lys. 275. Bei B. A. p. 475 ἀψάλλακτος geschrieben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 420.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: