ἀ-ψοφητί

[421] ἀ-ψοφητί, geräuschlos, ῥέω Plat. Theaet. 144 b; ποιεῖν Dem. 25, 90; Folgde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 421.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: