ἀ-ψῡχ-αγώγητος

[421] ἀ-ψῡχ-αγώγητος, nicht herzerfreuend, unangenehm, Pol. 9, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 421.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: