ἀ-ϋπνία

[394] ἀ-ϋπνία, , Schlaflosigkeit, Plat. Legg. VII, 807 e u. Folgde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 394.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: