ἀ-όργητος

[272] ἀ-όργητος, der nicht in Zorn geräth, Ggstz von ὀργίλος, Arist. Eth. Nic. 2, 7 Luc. Pisc. 34.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 272.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: