ἀ-ώδης

[422] ἀ-ώδης (ὄζω), ες, nicht riechend, geruchlos, τὸ ἀωδέστατον ἔλαιον Plut. Symp. 4, 1, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 422.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: