ἁβρυντής

[5] ἁβρυντής, οῦ, ὁ, Stutzer, Weichling, Adamant. Phys. 2, 20 neben καλλωπισταί.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 5.
Lizenz:
Faksimiles:
5
Kategorien: