ἁγνευτικός

[17] ἁγνευτικός, keusch, ζῶα, im Ggstz der ἀφροδισιαστικά, Arist. H. A. 1, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 17.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: