ἁγνεών

[17] ἁγνεών, ῶνος, ὁ, eine Art Harem der Lydier, Clearch. bei Ath. XII, 515 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 17.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: